Advarsel bleking/striper

Bruk ALDRI for sterk H2O2, dette kan medføre at håret knekker. Bruk alltid hansker. Unngå kontakt med øyne. Dersom du får produktet i øynene, skyll umiddelbart med vann. Støvete konsistens, må ikke inhaleres. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bland aldri i en metallisk skål. Bruk kun produktet etter anvisning.

Har du benyttet sprayblond vil vi fraråde deg å bleke håret ditt.